Proiect POR

 

 

” EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE FABRICARE A ECHIPAMENTELOR DE VENTILAȚIE ÎN CADRUL UNIVERSAL COMP PROD SRL “

Universal Comp Prod SRL, cu sediul în Municipiul Bucureşti,  str. TELIA, nr. 1, Sector 2, România, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul ” Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de fabricare a echipamentelor de ventilație în cadrul Universal Comp Prod SRL “, Cod SMIS 114362, ctr. Finanțare nr. 3216/04.10.2018.

Proiectul a fost implementat în Comuna Belciugatele, Bulevardul Valea Belciugatele, Nr. 5, Judeţ Călăraşi, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 3.512.626,66 Lei din care 1.939.320,61 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 1.648.422,51 lei și Bugetul Național 290.898,10 lei.

Obiectivul general al proiectului este ”Consolidarea capacității productive a S.C. UNIVERSAL COMP PROD SRL prin achiziția de echipamente de ultimă generaţie necesare derulării activităţii de fabricare a echipamentelor de ventilaţie, într-un interval de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, astfel încât să contribuie la dezvoltare regională, precum şi la consolidarea și dezvoltarea durabilă a sectorului productiv din Regiunea Sud, Muntenia”.

Obiectivele specifice ale proiectului: achiziționarea a 4 active specifice domeniului fabricării echipamentelor de ventilaţie; crearea unor noi capacităţii de producţie în cadrul UNIVERSAL COMP PROD SRL; proiectul propus contribuie la creşterea valorii capitalului uman, prin investiţia în capital tangibil, combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii.

Rezultatele proiectului: crearea unui nou loc de muncă prin angajarea unei persoane care să provină din rândul categoriilor defavorizate; achiziţionarea unor echipamente care înglobează cea mai nouă tehnologie; dezvoltarea durabilă a activităţii întreprinderii, prin consolidarea acesteia și crearea unor noi capacităţii de producţie în cadrul UNIVERSAL COMP PROD SRL.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii – Realizarea investiţiei va avea următoarele efecte benefice asupra economiei locale: va contribui la diminuarea şomajului prin faptul că prin implementarea proiectului se va crea un nou loc de muncă din categorie defavorizată; s-au achizitionat echipamente care inglobează cea mai nouă tehnologie ce corespund nevoii de dezvoltare durabilă; dezvoltarea societăţii va constitui o sursă sigură şi în creştere de venituri pentru Bugetul de Stat Local, pentru Bugetul Asigurărilor de Sănătate şi Șomaj.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

http://www.fonduri-ue.ro/

Investim în viitorul tău !

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

footer flg

regio.adrmuntenia.ro |  facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro