Desfumare

Desfumarea are ca scop evacuarea dintr-o clădire a produselor de combustie ca urmare a arderii, cum ar fi fumul si gazele toxice, care altfel ar putea reduce vizibilitatea și afecta funcțiile umane. Acest lucru facilitează evacuarea ocupanților clădirii și ajută pompierii în localizarea focarului de incendiu și folosirea mijloacelor de intervenție la stingere, precum si de limitare a propagării incendiilor.

În situațiile în care degajarea de fum prin ventilație naturală cu ferestre sau alte deschideri poate fi dificilă (de exemplu, în subsoluri mari sau adânci sau în clădiri înalte fără ferestre care pot fi deschise) este necesară folosirea conductelor de evacuare fum si gaze fierbinți pentru dirijare către o deschidere a clădirii. În cazurile în care flotabilitatea naturală a produselor de ardere nu este adecvată pentru a asigura rata de extracție a fumului necesar prin sistemul de conducte, sunt utilizate sisteme de ventilație mecanică cu ajutorul ventilatoarelor. Introducerea mecanică a aerului se realizează obligatoriu ca parte a sistemului de evacuare a fumului, cu scopul de a asigura aerul de compensare necesar.

În cazul in care tubulatura de desfumare, componentă a unui sistem de evacuare a fumului si gazelor este inclusă intr-un compartiment de incendiu, aceasta trebuie sa reziste temperaturii gazelor fierbinti generate in timpul dezvoltării incendiului. Temperaturile in situatia reală sunt in general mai mici decât cele specificate in standardul SR EN 1366. Cu toate acestea dacă tubulatura penetrează o barieră de foc, ea trebuie sa asigure rezistența la foc specifică.

Clasificare

SR EN 13501-4
Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc a componentelor sistemelor de control al fumului.

Metodă de testare

SR EN 1366-9
Încercări de rezistenţă la foc ale instalaţiilor tehnice. Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur compartiment.

Cerințe

SR EN 12101-7
Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Tronsoane de conductă pentru controlul fumului

Scop

Desfumarea este parte a unui sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinți si este proiectat pentru a îndeplinii urmatoarele obiective:
Evacuarea fumului pentru 2 ore în timpul incendiului
Reducerea temperaturilor în timpul incendiului
Crearea unui strat fără fum pentru evacuarea în siguranță a utilizatorilor
Asigurarea intervenției pompierilor

Certificare

Sistemul este certificat împreună cu suporți, flanșe de conectare, mastic de etanșare și compensator. Toate componentele se folosesc obligatoriu in același mod în care s-au folosit și în timpul testării. Nu se acceptă nicio înlocuire a componentelor sistemului cu alte produse.

Declarație de performanță

Sistemul este marcat CE cu declarația de performanță - Sistem de conducte rectangular de control al fumului pentru un singur compartiment cu compensator.