Termeni si conditii

Site-ul www.temko.ro este proprietatea S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. . Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.temko.ro. Accesul și utilizarea site-ului www.temko.ro se face sub autoritatea acestor reguli declarați în termenii și condițiile de mai jos precizate. Utilizarea site-ului, locarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termini și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

1. ACCES

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scouri decât acesta nu este permis.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. oferă acces liber la site-ul www.temko.ro și vă autorizează să vizualizați informații și acte normative existente pe site doar pentru uz privat, non-comercial. Conținuturile paginilor web www.temko.ro beneficiază de drepturile de autor S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. . Orice alte drepturi care nu sunt alocate aici sunt rezervate. Este interzisă reproducerea, transferul, distribuția și stocarea tuturor conținuturilor sau a unor părți ale acestora, în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. De asemenea, trebuie sa luați la cunoșință că orice vedeți sau citiți pe acest site are drepturi rezervate copyright fără o altă notificare specială. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și mărcile sunt proprietate S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. . Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. , acesta își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare.

3. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Acest site și informațiile pe care le conține sunt furnizate ca fiind un avantaj pentru clienții existenți și potențialii. Conținutul paginilor web sunt puse la dispoziție , dar nu se garantează că aceste pagini nu vor fi întrerupte sau nu vor avea greșeli independente de voința noastră.

4. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE ȘI UNITAREA ACESTEIA:

S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. își rezervă drepturile să corecteze paginile sau să retragă accesul la ele în orice moment. S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. nu este răspunzătoare pentru incidentele directe sau indirecte, pagube speciale sau consecvente , pentru pierderea profiturilor care au rezultat din posibilitatea sau imposibilitatea de a utiliza acest serviciu chiar dacă S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. a fost anunțată de posibilitatea producerii unor pagube de acest fel. În sensul în care orice clauză, condiție sau termen se dovedește a fi în afara legii, incorectă sau ineficace, aplicabilitatea, condițiile și dispozițiile nu vor fi afectate sau deteriorate sub nici un aspect. S.C. UNIVERSAL COMP PROD S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica, revizui sau completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.